Wszyscy prawnicy Japonia online. Największy prawnej portal prawników.


Państwowej własności Ziemi - gospodarka godzinach


Istnieje wiele korzyści z państwowej własności ziemi

Premier Włoch wyznaczył datę referendum konstytucyjnego, jak w końcu praktyczniePaństwowej własności Ziemi jest praktykowane w wielu krajach, a zwłaszcza w krajach, które przyjęły socjalistycznych nauki.

W tych krajach większość ziemia jest własnością rządu.

Państwowej własności ziemi-to część ogólnego systemu własności ziemi. Prywatnej własności Ziemi, które jest praktykowane w krajach demokratycznych jest ukośnie przeciwnej państwowego systemu własności. Działkę przechodzi pod kontrolę rządu przez pewne sposoby. To może odbywać się za pomocą następujących metod: w ZSRR był czas, kiedy ideologia polityczna w kraju był socjalizm, a więc praktykował państwowej własności ziemi. W innych krajach socjalistycznych państwa należała połowa lub ponad połowa Ziemi. Jest to dobra praktyka, ponieważ Ziemia otrzymuje równomiernie wśród ludzi. Jeśli państwo jest właścicielem ziemi, to można obniżyć poziom zużycia biednych ludzi bogatych. W prywatnej własności, właściciel może nałożyć dowolny wymiar czynszu dla najemców, ale nie jest to możliwe w ramach własności państwowej dlatego, że państwo ustala czynszu, który płaci chłopi orali pole.

W USA państwo jest właścicielem lasu działka lub park

Czasami bywa tak, że jest jałowy kawałek ziemi, który nie przynosi korzyści dla zwykłych ludzi.

W takich przypadkach państwo interweniuje i jest właścicielem ziemi.

W wielu katolickich krajach kościół posiada ogromną ilość ziemi, którą wykorzystuje dla celów kościelnych.

To może być łąki lub torfowiska, która nie jest do wspólnego użytku.

Działka, na której znajduje się budynek biurowy lub więzieniach nie jest własnością rządu. Działka, na którym baza wojskowa powstała również przedsiębiorstwa państwowe. Angielski dziennikarz, który, gdy nie bada społeczne konsekwencje działań politycznych, lubi pisać o krykiecie dla niektórych łatwe ulgę. Dr jest międzynarodowo uznanym ekspertem wielobiegunowego świata. Jest on zorientowany na biznes międzynarodowy, stosunki międzynarodowe, inwestycje i ryzyko wśród wszystkich dużych krajów z rozwiniętą gospodarką i dużym rozwijające się gospodarki.

Oprócz działalności doradczej, z którym jest związana z Indiami, Chinami i Ameryką Institute (USA), Szanghajskiego instytutu studiów międzynarodowych (Chiny) i Centrum UE (Singapur). Dyrektor ds rozwoju międzynarodowego biznesu w Indiach, Chinach i Ameryce Institute (USA) i wizytujący pracownik naukowy Szanghajskiego instytutu studiów międzynarodowych (Chiny) i Centrum UE (Singapur).

QFINANCE jest wyjątkowa współpraca ponad trzysta wiodących specjalistów-praktyków i w dziedzinie finansów i zarządzania finansowego, obejmujące kluczowe aspekty finansowania, z uwzględnieniem ryzyka i zarządzanie przepływem środków pieniężnych, operacji, pytania makro, regulacji, kontroli i pozyskiwania kapitału.